Bài 1 trang 23 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Lời giải chi tiết

- Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy.

- Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng (Quảng Ninh) tiến vào nước ta.

- Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thuỷ triều lên, nước che lấp các cọc nhọn.

- Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc. Chờ lúc thuỷ triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt.

- Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn; thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng cọc nên không tiến, không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích.

- Quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close