Giải bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 8

Em hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định vị trí trên bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

Em dựa vào hình dưới đây để điền tên nước và thủ đô của các nước Đông Nam Á.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài