Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 4

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Quảng cáo

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Trả lời:

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục

Quảng cáo

Gửi bài