Bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11

Gọi tên mỗi chất sau:

Quảng cáo

Đề bài

Gọi tên mỗi chất sau: CH3- CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

CH3- CH2Cl : etyl clorua  (cloetan);

CH2 = CH- CH2Cl: anlyl clorua (1-cloprop- 2-en);

C6H5Cl : phenyl clorua (clobenzen)

CHCl3: clorofom (triclometan)

-  Điều chế các chất trên từ hidrocacbon tương ứng:

CH3CH3  +  Cl2    CH3- CH2Cl + HCl

CH2=CH-CH3 + Cl2   CH2 = CH- CH2Cl +HCl

CH4 + 3Cl2  CHCl3 + 3HCl

C6H+ Cl C6H5Cl + HCl

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close