Bài 1 trang 17 SGK Hình học 10

Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\). Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}+ \overrightarrow{AD}= 2\overrightarrow{AC}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc hình bình hành: Nếu cho ABCD là hình bình hành thì: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} .\)

Lời giải chi tiết

Theo quy tắc hình bình hành ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} .\)

\(\Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}+ \overrightarrow{AD}\) \(=( \overrightarrow{AB}  + \overrightarrow{AD})+ \overrightarrow{AC}\)

\( = \overrightarrow{AC} +\overrightarrow{AC} \)\(=2\overrightarrow{AC}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close