Bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Ứng với công thức phân tử...

Quảng cáo

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                    B. 3.                     C. 4.                      D. 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: vẽ vòng thơm => dư bao nhiêu C sẽ để lại làm mạch nhánh

Bước 2: Vẽ nhánh ( chú ý các vị trí o, m, p) để các công thức không bị trùng nhau.

Lời giải chi tiết

=> có 4 công thức

Đáp án C

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close