Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên từ tăng dần.

C. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.

D. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

Lời giải chi tiết

Chu kỳ là dãy các số nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close