Bài 1 trang 123 SGK Hóa học 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau

Quảng cáo

Đề bài

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

CH3-CH2-CH2-CH2-CHcó tên khác là: pentan

CH3- CH(CH)3-CH2−CH3  có tên khác là: 2-metylbutan

CH3- CH(CH3)-CH3   có tên gọi khác là:  isobutan

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close