Bài 1 trang 121 SGK Địa lí 4

Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ.

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ.

Lời giải chi tiết

- Một số dân tộc ở đồng bằng Nam Bộ: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. 

- Các lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ:

+ Lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc (An Giang);

+ Hội xuân núi Bà (Tây Ninh);

+ Lễ cúng Trăng của đồng bào Khơ-me;

+ Lễ tế thần cá Ông (cá voi) của các làng chài ven biển,...

Quảng cáo
close