Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Viết công thức tính các độ dài trong cột 1 theo các độ dài trong cột 2 và ghi kết quả vào cột 3 theo mẫu cho dưới đây :

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức tính các độ dài trong cột 1 theo các độ dài trong cột 2 và ghi kết quả vào cột 3 theo mẫu cho dưới đây :

 

 

 

Viết công thức tính

Theo

Kết quả

h

b’ ; c’

\(h = \sqrt {b'.c'} \)

a

b ; c

\(a = \sqrt {{b^2} + {c^2}} \)

c

a ; c’

 

b

a ; b’

 

h

b ; c ; a

 

c

h ; b

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

 

 

 

Viết công thức tính

Theo

Kết quả

h

b’ ; c’

\(h = \sqrt {b'.c'} \)

a

b ; c

\(a = \sqrt {{b^2} + {c^2}} \)

c

a ; c’

\(c = \sqrt {c'.a} \)

b

a ; b’

\(b = \sqrt {b'.a} \)

h

b ; c ; a

\(h = \dfrac{{b.c}}{a}\)

c

h ; b

\(c = \dfrac{{b.h}}{{\sqrt {{b^2} - {h^2}} }}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close