Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;A =\{a\in Z|0<a<4\}\cr&b\; B = \left\{ {b \in {\rm Z}\left| { - 9 < b <  - 5} \right.} \right\}  \cr  & c)\;C = \left\{ {c \in {\rm Z}\left| { - 3 < c < 3} \right.} \right\}  \cr  & d)\;D = \left\{ {d \in {\rm Z}\left| { - 2 < d < 1} \right.} \right\}. \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{1; 2; 3\}\)                                  

b) \(B = \{-8; -7; -6\}\)

c) \(C = \{-2; -1; 0; 1; 2\}\)                        

d) \(D = \{-1; 0\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close