Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau :

Quảng cáo

Đề bài

Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau :

 

a) Có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên âm ?

b) Có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên dương ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Có 3 điểm biểu diễn số nguyên âm là: P, Q, R

b) Có 2 điểm biểu diễn số nguyên dương là: T, U

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close