Bài 4 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5 là -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4

Vậy \(X = \{-2; -1;0; 1; 2; 3; 4\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close