Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên âm lớn hơn -5.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên âm lớn hơn -5.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Các số nguyên âm lớn hơn -5 là -4; -3; -2; -1. Vậy \(X = \{-4; -3; -2; -1\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close