Bài 5 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nêu đánh giá Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột bên phải cho các phát biểu tương ứng ở cột bên trái.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đánh giá Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột bên phải cho các phát biểu tương ứng ở cột bên trái.

Phát biểu

Đánh giá

\( - 4 \in {\rm Z}\)

 

\(5 \in {\rm Z}\)

 

\( - 4 \in {\rm N}\)

 

\(0 \in {\rm Z}\)

 

\( - 8 \in {\rm N}\)

 

\(6 \in {\rm N}\)

 

\(0 \in {\rm N}\)

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phát biểu

Đánh giá

\( - 4 \in {\rm Z}\)

Đ

\(5 \in {\rm Z}\)

Đ

\( - 4 \in {\rm N}\)

S

\(0 \in {\rm Z}\)

Đ

\( - 8 \in {\rm N}\)

S

\(6 \in {\rm N}\)

Đ

\(0 \in {\rm N}\)

Đ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close