Bài 8 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn các số nguyên sau :

Quảng cáo

Đề bài

Sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn các số nguyên sau :

\(\eqalign{  &  - \left| { - 8} \right|;\left| 8 \right|;5; - 4;1;0;  \cr  & \left| { - 4} \right|;\left| 3 \right|; - 7; - 6. \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có -| -8| = -8; |8| = 8; |-4| = 4; |3| = 3

Sắp xếp từ nhỏ đến lớn: -8; -7; -6; -4; 0; 1; 3; 4; 5; 8

Do vậy các số đã cho sắp xếp từ nhỏ đến lớn là:

-|-8|; -7; -6; -4; 0; 1; |3|; |-4|; 5; |8|

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close