Bài 1 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ba ví dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại.

Lời giải chi tiết

Ba ví dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại:

+ Thép xây dựng để lâu ngày bị gỉ

+ Dao để lâu ngày bị gỉ

+ Khung cửa bằng thép để lâu ngày bị gỉ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài