Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì ?

Giải bài tập 1 trang 86 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 85 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa:

- Lật đổ ách thống trị của nhà Lương.

- Đánh dấu bước trưởng thành trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

- Thể hiện ý chí tự cường, tự chủ của dân tộc ta, làm thất bại âm mưu biến nước ta thành một đơn vị hành chính của nhà Lương.

- Cổ vũ tinh thần to lớn cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở các thế kỉ sau đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài