Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa?

Giải bài tập 1 trang 173 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 173 để lí giải. 

Lời giải chi tiết

Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế quốc:

- Là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

- Nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt.

- Cung cấp binh lính cho các cuộc chiến tranh.

- Thể hiện sức mạnh của các nước đế quốc,…

⟹ Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close