Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 29 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close