Units 1-2 Review - SBT Tiếng Anh 2 - Explore Our World (Cánh diều)

Giải đầy đủ bài tập Units 1-2 Review SBT Tiếng Anh 2 Explore Our World (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and look. Draw a line.

(Nghe và nhìn. Vẽ đường thẳng để nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. a princess (công chúa)

2. a banana (quả chuối)

3. a crown (vương miện)

4. a frog (con ếch)

5. a cookie (bánh quy)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Listen. Count and color.

(Nghe. Đếm và tô màu.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. thirteen black circles (13 hình tròn màu đen)

2. sixteen blue squares (16 hình vuông màu xanh lam)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Look and read. Check.

(Nhìn và đọc. Kiểm tra.)

Phương pháp giải:

yes: có/ đúng

no: không/ sai

1. The prince is happy: Hoàng tử trong rất vui.

2. You like noodles: Bạn thích mì.

3. You don’t like milk: Bạn không thích sữa.

4. The book is square: Quyển sách hình vuông.

Lời giải chi tiết:

1. no

2. yes

3. yes

4. no

Bài 4

4. Listen. Look and write.

(Nghe. Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. The queen has a gold crwon.: Nữ hoàng có chiếc vương miện bằng vàng.

2. My friends want orange juice.: Những người bạn của tôi muốn nước cam ép.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close