Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 137, 138 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Bước đầu nảy sinh và phát triển từ tình cảm yêu thương gắn bó giữa người với người và giữa cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước.

- Truyền thống yêu nước được hình thành với sự ra đời của quốc gia dân tộc

- Truyền thống yêu nước được hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giữ nước đặc biệt dưới thời Bắc thuộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài