Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 137, 138 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Bước đầu nảy sinh và phát triển từ tình cảm yêu thương gắn bó giữa người với người và giữa cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước.

- Truyền thống yêu nước được hình thành với sự ra đời của quốc gia dân tộc

- Truyền thống yêu nước được hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giữ nước đặc biệt dưới thời Bắc thuộc.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài