Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 179, 180 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nét lớn về tình hình chính trị nước Đức:

- Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là một Liên bang gồm 22 bang và 3 thành phố tự do, theo chế độ quân chủ lập hiến.

- Trong nhà nước liên bang, Hoàng đế là người đứng đầu, có quyền hạn tối cao. Quyền lập pháp trong tay hai viện: Hội đồng Liên bang (Thượng viện) gồm đại biểu các bang và Quốc hội (Hạ viện) do bầu cử, nhiệm kì 3 năm.

- Các bang vẫn giữ hình thức vương quốc (có vua, chính phủ và quốc hội riêng), nhưng quyền hạn bị thu hẹp.

- Nhà nước liên bang được xây dựng trên cơ sở liên minh giữa giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hoá, đứng đầu là Hoàng đế Vin-hem I và Thủ tướng Bi-xmác.

- Chế độ chính trị ở Đức thời kì này thực chất là chế độ nửa chuyên chế, áp dụng sự thống trị của Phổ trên toàn nước Đức.
- Tính chất quân phiệt hiếu chiến là đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Đức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close