Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ kiến thức lớp 10.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của vùng công nghiệp:

- Là vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp.

- Có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt sản xuất.

- Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp trong vùng.

- Trong vùng có vài ngành công nghiệp chủ yếu, tạo nên hướng chuyên môn hóa của vùng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài