So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Đề bài

So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Lời giải chi tiết

Bảng so sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải