Quảng cáo
 • Hướng dẫn cách vẽ

  - Điền một số địa danh quan trọng lên lược đồ như Thủ đô Hà Nội (nằm ở hai bên bờ sông Hồng và khoảng vĩ độ 21 độ B), thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh,...

  Xem chi tiết
 • Yêu cầu

  Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Nội dung

  Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới.

  Xem chi tiết