Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 195, 196 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri:

- Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

- Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

- Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

- Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân.

- Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close