Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu thế kỉ XIX. So sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó.

Giải bài tập 3 trang 132 SGK Lịch sử 10. Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu thế kỉ XIX. So sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 131, 132 để rút ra đặc điểm và so sánh cụ thể.

Lời giải chi tiết

* Đặc điểm:

+ Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu triều đại.

+ Nổ ra liên tục, số lượng lớn.

+ Nhiều cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thời gian kéo dài như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi.

* Điểm khác với phong trào đấu tranh giai đoạn trước:

- Các triều đại trước phong trào đấu tranh của nhân dân thường nổ ra vào cuối triều đại, nhưng thời Nguyễn phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu triều đại.

- Số lượng, quy mô và thành phần tham gia cũng đông đảo hơn so với các thời kì trước đó.

* Ý nghĩa:

- Chứng tỏ sức mạnh của nhân dân ta và nói lên mâu thuẫn giai cấp gay gắt trong xã hội.

- Làm cho chế độ phong kiến nhà Nguyễn ngày càng suy yếu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài