Trả lời mở đầu trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong cuộc sống, chúng ta thường sử dụng các chất như nước uống, muối ăn, nước hoa...Vậy các chất đó tồn tại ở những thể nào?

Quảng cáo

Đề bài

 Trong cuộc sống, chúng ta thường sử dụng các chất như nước uống, muối ăn, nước hoa...Vậy các chất đó tồn tại ở những thể nào?


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muối ăn: thể rắn

- Nước uống: thể lỏng

- Nước hóa: tỏa mùi hương: thể khí

Lời giải chi tiết

Các chất đó tồn tại ở những thể: rắn, lỏng, khíLoigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close