Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số vật sống và vật không sống mà em biết.

Quảng cáo

Đề bài

 Kể tên một số vật sống và vật không sống mà em biết

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật sống: là vật thể có các đặc trưng sống: sinh trưởng, phát triển, sinh sản,...

- Vật không sống: là vật thể không có các đặc trưng sống

Lời giải chi tiết

- Ví dụ về một số vật sống: con sư tử, con chó, cây bàng, con đười ươi, cây hoa nắp ấm, ….

- Ví dụ về một số vật không sống: cái cốc, cái ấm nước, bút bi, ….


Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close