Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 36 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát 8.3, hãy nhận xét đặc điểm về thể rắn, thể lỏng và thể khí của chất.

Quảng cáo

Đề bài

 Quan sát hình 8.3, hãy nhận xét đặc điểm về thể rắn, thể lỏng và thể khí


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cơ bản 3 thể của chất:

- Ở thể rắn:

  + Các hạt liên kết chặt chẽ

  + Có hình dạng và thể tích xác định

  + Rất khó bị nén

- Ở thể lỏng

  + Các hạt liên kết không chặt chẽ

  + Không có hình dạng xác định nhưng thể tích xác định

  + Khó bị nén

- Ở thể hơi

  + Các hạt chuyển động tự do.

  + Có hình dạng và thể tích không xác định.

  + Dễ bị nén.


Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close