Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính; a) (-7).5; b) 11.(-13)

Quảng cáo

Đề bài

Tính

a) \(\left( { - 7} \right).5\);

b) \(11.\left( { - 13} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) (- 7) . 5 = - (7 . 5) = - 35

b) 11 . (- 13) = - (11 . 13) = - 143

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close