Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính một cách hợp lí: a) (- 6) . (- 3) . (- 5); b) 41 . 81 – 41 . (- 19).

Quảng cáo

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

b) 41 . 81 – 41 . (- 19).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Nhân hai số (-6) và (-5) trước rồi nhân với (-3).

b)

- Đặt số 41 chung ra ngoài, cho 81 và ( -19) vào trong ngoặc.

Lời giải chi tiết

a) (- 6) . (- 3) . (- 5) = - (6 . 5).( - 3) = (-30).(-3)=30.3=90

b) 41 . 81 – 41 . (- 19) = 41 . [81 – ( - 19)] = 41 . 100 = 4100

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close