Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 62 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

a) Viết tỉ số của: -5 và -7; 23,7 và 89,6; 4 và 3/7 b) Trong các tỉ số đã viết, tỉ số nào là phân số?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết tỉ số của: -5 và -7; 23,7 và 89,6; 4 và \(\frac{3}{7}\)

b) Trong các tỉ số đã viết, tỉ số nào là phân số?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số của số a và số b phải được viết theo đúng thứ tự là \(\frac{a}{b}\) hoặc a : b.

Phân số có dạng \(\frac{a}{b}(a,b \in Z, b \ne 0\))

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 5}}{{ - 7}}\);  \(\frac{{23,7}}{{89,6}}\);  \(4:\frac{3}{7}\)

b) Trong các tỉ số trên có \(\frac{-5}{-7}\) là phân số.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close