Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 64 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của 12 và 35.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của 12 và 35.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi tính tỉ số phần trăm của a và b mà phải làm tròn số thập phân thì ta làm theo cách thứ hai đã nêu ở trên: Nhân a với 100 rồi chia cho b và làm tròn số thập phân nhận được.

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của 12 và 35 là:

\(\frac{{12.100}}{{35}}\%  \approx 34,3\% \)

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close