Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau: 10; 100; 1 000.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau: 10; 100; 1 000.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của a và b là \(\frac{a}{b}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 10 là: \(\frac{a}{{10}}.100\%  = 10a\% \)

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 100 là: \(\frac{a}{{100}}.100\%  = a\% \)

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 1000 là: \(\frac{a}{{1000}}.100\%  = \frac{a}{{10}}\% \)

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close