Trả lời Hoạt động 3 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài các cạnh.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài các cạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tam giác đều có cạnh tùy ý bằng thước và compa.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Dùng thước và compa vẽ tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 3cm.

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

 

Bước 2. Lấy A làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB.

 

Bước 3. Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính BA; gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.

 

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AC và BC.

 

Quảng cáo
close