Trả lời Hoạt động 5 trang 95 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD có độ dài cạnh bất kì

Lời giải chi tiết

Ví dụ 2: Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh bằng 7cm

Bước 1. Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB có độ dài bằng 7cm.

 

Bước 2. Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm A và một cạnh ế ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 7 cm.

 

Bước 3. Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở Bước 2 để được cạnh BC có độ dài bằng 7 cm.

 

Bước 4. Vẽ đoạn thẳng CD.

 

Quảng cáo
close