Trả lời Hoạt động 4 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Với hình vuông HKLM ở hình 5, thực hiện hoạt động sau:a) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH b) Quan sát xem các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không. c) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL. d) Nêu đặc điểm bốn góc ở các tỉnh H, K, L, M.

Quảng cáo

Đề bài

Với hình vuông HKLM ở hình 5, thực hiện hoạt động sau:

 

a) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH

b) Quan sát xem các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không.

c) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL.

d) Nêu đặc điểm bốn góc ở các tỉnh H, K, L, M.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình đã cho và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH bằng nhau và đều bằng 4 ô vuông.

b) Các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM song song với nhau.

c) Độ dài đường chéo KM và HL bằng nhau và đều đi qua 4 ô vuông.

d) Bốn góc ở các đỉnh H, K, L, M là các góc vuông.

Quảng cáo
close