Trả lời Hoạt động 3 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính 2 795 : 215

Quảng cáo

Đề bài

Tính 2 795 : 215

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

2 795: 215=13.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close