Trả lời Hoạt động 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thực hiện phép chia 236 cho 12.

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép chia 236 cho 12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

\(236:12 = 19\)(dư 8).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close