Trả lời Hoạt động 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên tương tự phép cộng.

Lời giải chi tiết

Giao hoán: \(a.b = b.a\)

Kết hợp \(\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)

Nhân với số 1: \(a.1 = 1.a = a\)

Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:

\(\begin{array}{l}a\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\\a\left( {b - c} \right) = a.b - a.c\end{array}\)

Quảng cáo
close