Trả lời Hoạt động 1 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau để tạo thành Hình 1. Tam giác đó gọi là tam giác đều.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau để tạo thành Hình 1. Tam giác đó gọi là tam giác đều.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp xếp ba que thành hình như mẫu.

Lời giải chi tiết

- Đặt 2 chiếc que ở đỉnh sao cho đầu của 2 chiếc chạm vào nhau.

- Cố định vị trí chạm nhau của 2 chiếc que và đặt chiếc thứ 3 vào đầu còn lại của 2 chiếc que như trên hình.

Quảng cáo
close