Trả lời Hoạt động 1 trang 75 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát một phần sơ đồ khu vực Cố đô Hoa Lư (Hình 1), mỗi chấm nhỏ (màu đỏ) biểu thị vị trí của một địa danh. Hãy chỉ chấm nhỏ biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát một phần sơ đồ khu vực Cố đô Hoa Lư (Hình 1), mỗi chấm nhỏ (màu đỏ) biểu thị vị trí của một địa danh. Hãy chỉ chấm nhỏ biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ Hình 1 để trả lời

Lời giải chi tiết

Chấm biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An lần lượt là: A và D

Lời giải hay

Quảng cáo
close