Trả lời Hoạt động 1 trang 64 SGK Toán 6 Cánh Diều

Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc (New York) trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).

Quảng cáo

Đề bài

Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc (New York) trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).

 

a) Viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên.

b) Tập hợp đó gồm các loại số nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ: A = {0; 2; - 2; - 5; 1; 11; 6}

b) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ gồm các số nguyên âm: \( - 2, - 5\), số tự nhiên:0,2,1,11,6.

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close