Trả lời gợi ý Bài 6 trang 16 SGK GDCD lớp 8

Tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau, sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a) Em có nhận xét gì về tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen ? Tình bạn đó được dựa trên cơ sở nào ?

Giải chi tiết:

Tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau, sẵn sàng hi sinh vì nhau. Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.

LG b

b) Em hãy giải thích thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh

Giải chi tiết:

Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm:

+ Phù hợp nhau về thế giới quan, về quan niệm, lý tưởng sống, định hướng giá trị.

+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

+ Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đốì với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close