Quảng cáo
 • pic

  Giải bài tập Bài 1 trang 4 SGK GDCD lớp 8

  Nếu bạn thân mắc khuyết điểm em chỉ rõ cái sai của bạn, khuyên bạn nhận ra cái sai để khắc phục sửa chữa và lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa.

 • pic

  Trả lời gợi ý Bài 1 trang 4 SGK GDCD lớp 8

  Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là một con người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài