Quảng cáo
 • pic

  Trả lời gợi ý Bài 7 trang 18 SGK GDCD lớp 8

  Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, chế độ chính trị.

 • pic

  Giải bài tập Bài 7 trang 19 SGK GDCD lớp 8

  Học sinh phải tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; việc tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội là trách nhiệm của một đội viên, việc làm đó thể hiện lòng yêu nước.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài