Quảng cáo
 • pic

  Trả lời gợi ý Bài 4 trang 12 SGK GDCD lớp 8

  Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng lời hứa.

 • pic

  Giải bài tập Bài 4 trang 12 SGK GDCD lớp 8

  Học sinh muốn giữ chữ tín thì cần phải: Phân biệt được những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín, rèn luyện theo gương của những người biết giữ chữ tín.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài