Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

Đề bài

Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

a) 27;        b) -64;        c) 0;        d) \(\displaystyle {1 \over {125}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn bậc ba của số \(a\) là số thực \(x\) sao cho \(x^3=a\) 

Lời giải chi tiết

a) \(\root 3 \of {27}  = \root 3 \of {\left( {{3^3}} \right)}  = 3\)

b) \(\root 3 \of {\left( { - 64} \right)}  = \root 3 \of {\left( { - {4}} \right)^3}  =  - 4\)

c) \(\root 3 \of 0  = 0\)

d) \(\displaystyle \root 3 \of {{1 \over {125}}}  = \root 3 \of {{{\left( {{1 \over 5}} \right)}^3}}  = {1 \over 5}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9. Căn bậc ba
?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem